MULTIROOM : Giải pháp dành cho khách hàng xem nhiều Tivi trong cùng 1 gia đình với nhiều phòng xem độc lập

 

Những giải pháp khó khi xem K+ khi gặp phải lúc lắp đặt: