Xem K+ Trên nhiều tivi trong gia đình bằng giải pháp Multiroom

MULTIROOM : Giải pháp dành cho khách hàng xem nhiều Tivi trong cùng 1 gia đình với nhiều phòng xem độc lập

 

Những giải pháp khó khi xem K+ khi gặp phải lúc lắp đặt: